lk Yardım

0%

Hangisi olay yerinin değerlendirilmesi sırasında yapılması gereken işlerdendir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir?

Correct! Wrong!Bir yanıt yazın