Sık Sorulan Sorular

Hangi İHA ve sistemleri bu talimatın kapsamı dışındadır?

  • Kapalı alanlarda kullanmak amacıyla tasarlanarak üretilmiş İHA ve sistemleri.
  • Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler.
  • Azami kalkış ağırlığı 500 gr‟dan daha az, uçabilen oyuncaklar.

İHA sınıflandırması nasıl yapılır?

  • İHA0: Azami kalkış ağırlığı 500 gr (dâhil) – 4kg aralığında olan İHA‟lar.
  • İHA1: Azami kalkış ağırlığı 4 kg (dâhil) – 25 kg aralığında olan İHA‟lar.
  • İHA2: Azami kalkış ağırlığı 25 kg (dâhil) – 150 kg aralığında olan İHA‟lar.
  • İHA3: Azami kalkış ağırlığı 150 kg (dâhil) ve daha fazla olan İHA‟lar.

Film/reklam/düğün çekimi yapabilmek için gereklilikler nelerdir?

İHA’ların yaygın kullanım alanlarından biri olan reklam, düğün, haber, film çekimi gibi faaliyetleri gerçekleştirebilmek için çekim yapılacak bölge ve insan yoğunluğuna göre Genel Müdürlükten izin alınması gerekmektedir. Hava aracının kayıtlı, pilotun da ilgili hava aracı sınıflandırmasına uygun eğitim almış olması gerekmektedir.

İzinsiz operasyon yapılması halinde ne olur?

Genel Müdürülükten izin almayı gerektiren operasyonlar için izin alınmadan İHA uçuşu yapılması ve verilen yetkiler ile belirlenen hava sahaları dışında operasyon yapılması hallerinde ilgili şahıs ve işletmelere 2920 sayılı Kanunun 5 inci kısmında yer alan ceza hükümleri uygulanır.

Resmi bir kurum envanterinde yer alan her İHA devlet İHA’sı sayılır mı?

Devlet İHA tanımı şu şekildedir; devletin askerlik, güvenlik, istihbarat, gümrük ve orman yangınları ile mücadele hizmetlerinde kullandığı hava araçlarıdır. Bunların dışında kullanılan İHA’lar “sivil İHA” olarak değerlendirilmektedir ve Talimatta belirtilen kurallara uyulması gerekmektedir.

Hobi olarak kaydettiğim hava aracı (drone) ile ticari iş yapabilir miyim?

Hayır yapamazsınız, eğer hava aracınızı (drone) ticari operasyonlarda kullanacaksanız hava aracınızın (drone) kayıt tipini ticari olarak değiştirmeli, ticari insansız hava aracı eğitimlerini (İHA0 – İHA1) almış olmanız gerekmektedir.

Ticari olarak kullandığım hava aracı (drone) hangi teknik özelliklere sahip olmalıdır?

SHT-İHA talimatına göre (madde 7 zorunlu teçhizat) ticari operasyon gerçekleştirecek İHA0 ve İHA1 kategorilerindeki hava araçları;

a) Komuta ve kontrol veri bağının kesilmesi durumda acil durum iniş veya uçuş sonlandırma kabiliyeti,
b) Batarya gücü/yakıt seviyesinin devamlı izlenebilmesi,
c) Çakar lamba,
ç) İHA’da veya yer kontrol istasyonunda otomatik uçuş kayıt sistemi.

 

 

SHT-IHA talimatına göre hava araçlarının (drone) bakım onarımları hangi esaslara göre yapılmalıdır?

Bakım ve onarımla ilgili eğitimleri üreticiden veya yetkili temsilcisinden ya da bakım eğitim kuruluşlarından tamamlayarak sertifikalandırılan kişiler tarafından söz konusu İHA ve sistemlerinin bakım ve onarımları yapılır, bu bakım ve onarımlardan İHA pilotu sorumludur ve gerçekleştirilen işlemler kayıt altına alınır ve bu bilgiler 3 yıl saklanır.

Ticari İHA sertifikası uçuş izni alınmasını kolaylaştırır mı?

SHGM uçuş izinlerini verirken risk analizi dahilinde bir çok unsuru bir arada değerlendirmektedir, bu kapsamda ticari İHA sertifikası ve 3. şahıs mali mesuliyet sigortası uçuş izni alınmasını kolaylaştıran unsurlar olacaktır. Bir hobi/amatör kullanıcısı için şehir içi ve insan yoğunluğu bulunan bir bölgede uçuş izni alması risk analizi açısından çok makul gözükmemektedir, bu kapsamda bir Ticari İHA operatörünün izin alması daha muhtemeldir.

Ticari İHA sertifikası iş bulmayı kolaylaştırır mı?

Bir çok firma ve kurum İHA operatörü alımı yapmaktadır, ilgili alımlarda sahip olunacak İHA-0 ya da İHA-1 sertifikası tercih sebebi olabilecektir. Kurumların İHA depratmanlarına kurum içi geçişlerde ise sahip olunan İHA-0 ve İHA-1 sertifikaları önemli rol oynamaktadır.